Home
Over Bestfit
Partners & Shops
Zadels & toebehoren
Diensten & services
Zadelmarkerij & werkplaats
Aanbiedingen
Merken
 
Voorlichting & Advies
Nieuws & Verhalen
Agenda & Evenementen
Contact & Aanvragen
Referenties
Leveringsvoorwaarden & Prijslijsten

Privacy statement
        Privacy statement
        Disclaimer

Nieuwsbrief
 
 
Aanmelden Afmelden 

     
     

     
     

     
     

     
     

 

 

Bestfit Zadelservice
Kamerlingh Onnesweg 98
1223 JM Hilversum
Telefoon: 035-6424100
Mobiel: 06-27043228
Fax: 035-6426100
info@bestfitzadelservice.nl
 

 

 

 
 

Disclaimer.

De eigenaar, de beheerder, de webdesigner ,diens medewerkers of gemachtigden doen hun uiterste best U een website te presenteren welke U kunt raadplegen als U vertrouwd  een nieuw of gebruikt rijzadel of diensten of producten wilt in-of verkopen bij Bestfit zadelservice, een van de Bestfit partners of Water en Ruitersportbedrijf Kamperland BV.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de samenstellers aan de website BESTFITZADELSERVICE.NL besteden, is het mogelijk dat de informatie of het gebruik van  deze website die U raadpleegt onvolledig, onjuist is of technisch niet goed functioneert.

De informatie en bruikbaarheid van deze website wordt dagelijks aangevuld en gewijzigd.
De wijzigingen kunnen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of vermenigvuldigen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de eigenaar, beheerder of webdesigner.

De gebruiker van deze website heeft de uitdrukkelijke toestemming nodig van de eigenaar of exploitant ,als de gebruiker van deze website de gegevens gebruikt voor andere acties dan waarvoor deze site is gemaakt,  en als het gebruik van deze gegevens, niet in overeenstemming zijn met het doel waarvoor deze website is ontworpen nl. in- en verkoop van rijzadels , diensten en producten en het geven van consumenten informatie en adviezen via GEBRUIKTERIJZADELS.NL of BESTFIT zadelservice, de Bestfit partners of Kamperland BV.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door U wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.
Op waarborgen of garantie kan alleen een beroep gedaan worden als deze schriftelijk en nader omschreven overeengekomen zijn met de eigenaar of beheerder.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook,die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website,of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen.
Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van de informatie die door middel van deze website verkregen is.

Hilversum, 15 augustus 2007.

 

 

 

 

 
HOME - OVER BESTFIT - REFERENTIES - CONTACT & BESTELLEN - LEVERINGSVOORWAARDEN - LINKS - SITEMAP - PRIVACY STATEMENT
 
Copyright © Bestfit saddles & solutions. All rights reserved
Site development & CMS by Think Webdesign