Home
Over Bestfit
Partners & Shops
Zadels & toebehoren
Diensten & services
Zadelmarkerij & werkplaats
Aanbiedingen
Merken
 
Voorlichting & Advies
Nieuws & Verhalen
Agenda & Evenementen
Contact & Aanvragen
Referenties
Leveringsvoorwaarden & Prijslijsten

Privacy statement
        Privacy statement
        Disclaimer

Nieuwsbrief
 
 
Aanmelden Afmelden 

     
     

     
     

     
     

     
     

 

 

Bestfit Zadelservice
Kamerlingh Onnesweg 98
1223 JM Hilversum
Telefoon: 035-6424100
Mobiel: 06-27043228
Fax: 035-6426100
info@bestfitzadelservice.nl
 

 

 

 
 


BESTFIT privacy beleid vanaf 1-2-2007.

Begrip en toepasbaarheid.
Daar waar BESTFIT genoemd wordt, wordt ook bedoeld, de BESTFIT partners, Bestfit zadelservice, Gebruikterijzadels.nl, Water en ruitersportbedrijf Kamperland BV.

Bescherming van klantgegevens.
We begrijpen hoe belangrijk privacy voor onze klanten en bezoekers op onze wetsite is.
Daarom behandelen we wat we te weten komen over onze klanten als vertrouwelijk informatie. We geven of verkopen bijvoorbeeld geen vertrouwelijke of persoonlijke gegevens over onze klanten of bezoekers aan derden, die niet betrokken zijn bij een transactie, behalve als dit wettelijk vereist of nodig is om onze service en diensten te kunnen leveren.

Wij verzamelen en bewaren Uw informatie, zodat we zo onze klanten de verlangde service en diensten op een zo efficiënt mogelijk manier kunnen leveren.
Wij gebruiken de informatie over onze klanten voor het leveren of verbeteren van de services die wij aan onze klanten ter beschikking stellen, voor het communiceren met onze klanten, voor het aanbieden van aanvullende services die ze mogelijk op prijsstellen,voor het behartigen van onze rechtmatige zakenbelangen, voor het bepalen van prijzen en vaststellen van leveringsvoorwaarden, voor het maken en nakomen van koop en service overeenkomsten, voor het factureren en voor de naleving van overheidsvoorschriften.


Wij verzamelen en gebruiken de informatie over onze klanten, maar kunnen per contract overeenkomen dat andere partners ons helpen bij de verwerking van die informatie voor de bovenstaande doeleinden. Deze partners moeten de informatie geheimhouden en mogen de informatie voor geen enkel ander doel gebruiken. Bij aan of verkoop van een bedrijfsactiviteit of bedrijfsonderdeel kunnen deze klantgegevens onderdeel van de transactie zijn en deel uitmaken van het overgedragen bedrijfsmiddelen.

Naast de hierboven omschreven gegevens, verzamelen we telefoonnummers en e-mail adressen voor het geval we contact moeten opnemen voor de voortgaan van een transactie of voor het oplossen van een probleem of  de status van een actie aan te geven.

Hoeveel we ons zullen inspannen om de toegang door onbevoegden tot onze locatie, voertuigen en database te verhinderen, zijn wij niet verantwoordelijk voor het bewaren van de vertrouwelijkheid van de informatie die openlijk zichtbaar is op pakketen, brieven ed.  
We behandelen onze gegevens als bezittingen die moeten worden beveiligd tegen verlies en ongeoorloofde toegang. We zullen alles in het werkstellen deze informatie degelijk te beschermen tegen ongeoorloofd gebruik binnen en buiten onze organisatie. De toegang tot deze klantengegevens is beperkt tot de medewerkers die deze informatie werkelijk nodig hebben voor hun werk.

Gebruikers kunnen de meeste onderdelen en pagina’s van de website bezoeken zonder hun identiteit te onthullen of informatie over zich zelf te geven. Indien ze echter gebruik willen maken van bepaalde diensten of services kan het zijn dat zij zich moeten identificeren.
De gebruikers, resp. de bezoeker kan dan gevraagd worden om enkele persoonlijke gegevens te verstrekken.
Bestfit heeft voor het gemak en ter informatie van de gebruiker links naar externe sites geplaatst.
Deze websites, of de producten, diensten en services die ze promoten en verkopen doen deze bedrijven voor hen eigen rekening en risico.
Bestfit is niet verantwoordelijk voor de privacy aspecten of de inhoud of werkwijze van zulke websites. U kunt en mag gerichte vragen over deze website aan BESTFIT stellen.

Geregistreerde gebruikers kunnen aangeven dat ze geen e-mail over producten, diensten en speciale aanbiedingen van Bestfit meer willen ontvangen. Ze moeten dit aangeven en melden met de mededeling,” Nee, ik ontvang zulke e-mails van Bestfit liever niet.”.
Bepaalde e-mails, niet zijnde promotie mail, zal Bestfit wel blijven versturen.

Indien U deze site blijft gebruiken, stemt U automatisch in met het privacy beleid van Bestfit.
Wij behouden ons het recht voor te alle tijde naar eigen goeddunken beleidsonderdelen te wijzigen, toe toevoegen of te verwijderen. Deze wijzigingen worden via het de website of nieuwsbrieven bekend gemaakt. Daarom ons advies,  raadpleeg en lees deze pagina en de nieuwsbrieven.

Commentaar, suggesties en materiaal dat naar Bestfit of diens partners wordt gezonden, wordt geacht niet vertrouwelijk te zijn, tenzij U dit uitdrukkelijk anders aangeeft.
Bestfit heeft geen enkele verplichting met betrekking tot een dergelijk commentaar, dergelijke suggesties of andere en is vrij om het zonder enige beperking te gebruiken en onder anderen te distribueren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het ontwikkelen en op de markt brengen van producten of diensten waarin dit commentaar, deze suggesties of anderen is op genomen.
 

 

 

 

 

 

 

 
HOME - OVER BESTFIT - REFERENTIES - CONTACT & BESTELLEN - LEVERINGSVOORWAARDEN - LINKS - SITEMAP - PRIVACY STATEMENT
 
Copyright © Bestfit saddles & solutions. All rights reserved
Site development & CMS by Think Webdesign