Home
Over Bestfit
Partners & Shops
Zadels & toebehoren
Diensten & services
Zadelmarkerij & werkplaats
Aanbiedingen
Merken
 
Voorlichting & Advies
Nieuws & Verhalen
Agenda & Evenementen
Contact & Aanvragen
Referenties
Leveringsvoorwaarden & Prijslijsten

Voorwaarden & prijslijsten
        DISCLAIMER
  Principe voorwaarden.
        Principe overeenkomst garantie en verplichtingen
        Betalingsvoorwaarden van BESTFIT voor derden.
  GARANTIE VOORWAARDEN
        Standaard garantie.
  VOORRIJD KOSTEN
        Voorrijd kosten
        Via kaart van Nederland
        Via lijst provincie, stad
  CONTROLE en ADVIES.
        Technische controle zadel.
        Controle passing zadel.
  OPVULLEN EN CORRICEREN
        Opvullen en corriceren.

Nieuwsbrief
 
 
Aanmelden Afmelden 

     
     

     
     

     
     

     
     

 

 

Bestfit Zadelservice
Kamerlingh Onnesweg 98
1223 JM Hilversum
Telefoon: 035-6424100
Mobiel: 06-27043228
Fax: 035-6426100
info@bestfitzadelservice.nl
 

 

 

 
 

 

PRINCIPE OVEREENKOMST BESTFIT.

Zadelservice-Zadelmakers-Zadelverkoop.

Principe overeenkomst voor het verrichten van diensten en het doen van leveranties van  BESTFIT of een van de partners aan derden.

 Derde verklaart hiermee dat hij/zij op de hoogte is van de tarieven, betalings-, leverings- en garantievoorwaarden, werkwijzen en doelstellingen van de BESTFIT organisatie, en dat hij/zij ermee akkoord gaat dat bij het verstrekken van een mondelinge of schriftelijke opdracht deze voorwaarden van toepassing zijn.
Verklaart dat hij/zij op de hoogte is van de BESTFIT informatiebronnen zoals folders, brochures, website ed. en kennis heeft genomen van de inhoud hiervan en deze heeft begrepen en zodoende voldoende te zijn ingelicht.
     

GARANTIE en VERPLICHTINGEN van BESTFIT.
Bestfit of diens partners garanderen aan de opdrachtgever, de koper en of de eigenaar van het zadel, bij levering van nieuwe of gebruikte zadels, bij het doen van werkzaamheden aan het zadel of onderdelen van het zadel :

  • Dat het zadel na de aflevering, gedane reparatie aan het zadel of aan een onderdeel van het zadel, zal functioneren zoals het normaal behoort te doen .
  • Dat het zal doen, en te gebruiken zal zijn zo de fabrikant het ontworpen heeft en bedoelt heeft hoe het gebruikt kan of moet worden.
  • Dat het zal doen, te gebruiken zal zijn en zal voldoen aan de voorwaarden zo wij die uitdrukkelijk beloofd hebben.

De opdrachtgever, de koper en of de eigenaar verklaart zich ervan bewust te zijn dat 100% garantie en succes niet te geven zijn en hij/zij aanvaardt dat dit komt door:
    1. Het verschil in verwachtingspatroon van de gebruiker en de technische mogelijkheden van het product, de mogelijkheden van de zadelmaker en de mogelijkheden, kwaliteiten en talenten van het paard en de ruiter.
   2. Dat het ”ruitergevoel”of wat de ruiter voelt, niet meetbaar is, moeilijk te omschrijven is, persoonlijk is, en door de zadelmaker niet of beperkt beïnvloedbaar is.
   3. Dat het gedrag van het paard door welke verandering dan ook onvoorspelbaar en onberekenbaar is. En dat een paard of iemand moeilijk aan kan geven wat of wie de oorzaak van dit gedrag is.
   4. Dat er omstandigheden en veranderingen zijn in paard en ruiter welke negatieve gevolgen kunnen hebben op het functioneren van het zadel maar dat deze geheel buiten de invloedssfeer en verantwoordelijkheid van BESTFIT of diens partner liggen.

• Verklaart dat hij/zij de BESTFIT organisatie of diens medewerkers niet aansprakelijk en verantwoordelijk stelt voor omstandigheden, situaties ed. welke het gevolg zijn of veroorzaakt worden door hetgeen is omschreven in  het bovenstaande onder 1-2-3 en 4.
• Verklaart dat hij/zij weet dat zij recht hebben op duidelijke uitleg van het hoe en waarom van elke handeling welke BESTFIT nodig acht om de overeengekomen prestatie te kunnen leveren.
• Verklaart dat hij/zij weet en recht heeft op een eerlijke, betrouwbare, nuchtere, vakbekwame en niet zweverige benaderingen van de problemen en oplossingen welke
      BESTFIT zal leveren.

Deze overeenkomst kan door 1 van de partijen 3 dagen na het geven of uiterlijk 3 dagen voor het uitvoeren van de opdracht of koop en of aflevering herroepen of ongedaan gemaakt worden.                                                                                                                                            Hilversum 01-01-2008                                           

 

 

 

 

 

 

 
HOME - OVER BESTFIT - REFERENTIES - CONTACT & BESTELLEN - LEVERINGSVOORWAARDEN - LINKS - SITEMAP - PRIVACY STATEMENT
 
Copyright © Bestfit saddles & solutions. All rights reserved
Site development & CMS by Think Webdesign